Ffurflen Atgyfeirio Partneriaid Prevent Cymru Gyfan

PROSES ATGYFEIRIO

Cwblhewch y ffurflen hyd eithaf eich gwybodaeth a gyda chymaint o fanylion â phosibl.

Caiff y wybodaeth hon ei gweinyddu gan yr heddlu perthnasol a'i throsglwyddo i dîm Prevent lleol. Rydym yn anelu at roi adborth i chi ar eich atgyfeiriad lle y bo'n bosibl, ond nid yw hyn bob amser yn bosibl oherwydd gwybodaeth sensitif am achosion.

MANYLION CYSWLLT A BYWGRAFFIADOL YR UNIGOLYN
DISGRIFIWCH Y PRYDERON - Disgrifiwch y pryder(on) penodol â chymaint o fanylion â phosibl
ANGHENION CYMHLETH - A oes unrhyw agwedd ar fywyd yr Unigolyn a all fod yn effeithio ar ei lesiant neu sy'n golygu ei fod yn agored i niwed mewn unrhyw ffordd?
GWYBODAETH ARALL - Rhowch unrhyw wybodaeth ychwanegol a allai fod yn berthnasol yn eich barn chi. Dylech gynnwys manylion am unrhyw asiantaethau neu weithwyr proffesiynol eraill sy'n gweithio gyda'r unigolyn.
EICH MANYLION